Areál vodních sportů - ŠANTOVKA

CHARAKTERISTIKA STAVBY


Dráha

Umělé těleso vodní dráhy na korytu Mlýnského potoka v širším centru města Olomouc využívající převážně přirozený rozdíl hladin s částečným využitím čerpací stanice s reverzní turbínou, která zajistí celoroční dostatečný průtok ve vlastním korytě dráhy pro případ kolísání průtoku v korytě.

Vizualizace dráhy 1

Provozní objekt

Objekt navržený v nízkoenergetickém standardu bude sloužit jako zázemí oddílů vodních sportů a zaměstnance (správce technického zázemí a zařízení). Jeho součástí budou i prostory určené pro zájemce o vodní sporty z laické veřejnosti (šatny, sprchy, pracovny). Případně o pronájemce z řad záchranných složek či komerčních společností.Vizualizace dráhy 1

Úprava břehů

Břehy Mlýnského potoka budou revitalizovány pro využití širokou veřejností. Na levém břehu budou provedeny terénní úpravy odpovídající koncepci protipovodňových úprav města Olomouce a bude tudy vedena cyklostezka (dle platného územního plánu). Břeh bude upraven do podoby otevřeného hlediště. Pravý břeh bude revitalizován do podoby veřejného prostoru parkové úpravy, jako rekreační zóna s přístupem k vodnímu kanálu. Součástí bude i rybí potok a naučná stezka odkazující na funkci biokoridoru.VYUŽITÍ

  • pravidelný trénink a výcvik na vodním terénu v různorodých disciplínách (vodní slalom, sjezd, rafting, rodeo, hydrospeed) – sportovní i rekreační úroveň
  • odborná výuka posluchačů UP, rekreační aktivity posluchačů a zaměstnanců UP
  • rekreační a volnočasové aktivity široké veřejnosti, školní a firemní akce – komerční centrum adrenalinových vodních sportů.
  • pořádání regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží
  • pravidelný celoroční odborný výcvik záchranných složek (hasiči, police, vojáci)
  • vědecko-výzkumný potenciál – umělá dráha jako laboratoř (stabilní podmínky)
  • testování celé řady výrobků ve vodním prostředí (sportovní, užitné)

ODŮVODNĚNÍ

Areál vodních sportů v Olomouci – Šantovka by se měl stát nejen sportovně – rekreačním centrem pro sportovce a zájemce z Olomouckého regionu (nejen), ale současně i testovacím, inovačním, vědecko-výzkumným a vzdělávacím centrem Olomouce a celého regionu s mezinárodním dosahem a úzkou návazností na odbornou činnost Univerzity Palackého.

Záměrem je vytvořit nadčasové multifunkční zařízení, které by mělo potenciál být dlouhodobě navštěvováno klienty nejen z okolních lokalit, ale rovněž návštěvníky z Evropy.


VELKÝ ROZVOJOVÝ POTENCIÁL

Vyplývá z následujících podnětů:

  • velká variabilita vnitřního zařízení a prostředí objektu umožňující flexibilní změny programové náplně
  • odborné zázemí v oblasti slalomu a sjezdu na divoké vodě, vodní záchraně se zkušenostmi z celého svě

© BN graphic 2018